JERUSALEM: I den israelske hovedstaden går livet stort sett sin vante gang, men mange er urolig over truslene fra Iran og faren for opptøyer i forbindelse med innvielsen av USAs ambassade. Bildet er fra Jaffagaten. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Spent atmosfære i Jerusalem

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.