JERUSALEM: I den israelske hovedstaden går livet stort sett sin vante gang, men mange er urolig over truslene fra Iran og faren for opptøyer i forbindelse med innvielsen av USAs ambassade. Bildet er fra Jaffagaten. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Spent atmosfære i Jerusalem

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.