MERKELAPP: Nypoteter fra Israel er merket i butikken.  Foto: Ove Eikje

Handleliste for Israel-venner

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.