Trist: Øivind Benestad sier at han blir «trist og tankefull» av å lese om debatten i Pinsebevegelsen. Men han tror trossamfunnet kan bevare sitt syn i homofilispørsmålet. 
  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Han advarer pinsevenner mot å gjøre som kirken

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.