150 ÅR: Norske misjonærer fra NMS har vært med å bygge opp den gassisk lutherske kirken i 150 år.  Foto: Endre Hilleren, NMS

Feirer 150 år med misjon 
på Madagaskar

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.