Norsk pasientforening oppfordrer alle til å gå inn og sjekke om informasjonen i journalen er riktig.

Flere feil funnet i helsejournaler på nett

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.