Norsk pasientforening oppfordrer alle til å gå inn og sjekke om informasjonen i journalen er riktig.

Flere feil funnet i helsejournaler på nett

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.