Norsk pasientforening oppfordrer alle til å gå inn og sjekke om informasjonen i journalen er riktig.

Flere feil funnet i helsejournaler på nett

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.