LEDER: Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, Johan Halsne. Foto: Tarjei Gilje/Dagen-arkiv

Holdt kurs i bedehus-gravferd

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)