FORENKLA OPPSKRIFT: – Misjonen vår er å forenkle og gjere gravferda litt lettare for dei pårørande, seier dagleg leiar i Verd begravelse Henrik Tveter.  Foto: Nicolai Bauer

Vil tilby billigare ferd mot grava

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.