FRIVILLIG HÆRSKARE: Betania Menighetsenter i Grimstad har en hær av frivillige medarbeidere. – Når fellesskapet er bra spør folk om å få bidra mer, sier pastor Arve Bækkelund. Foto: Betania Menighetsenter, Grimstad

Frivillighet kan ikke basere seg på dårlig samvittighet

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.