Avgjort: Her vedtar Kirkemøtet ny liturgi som kan brukes av både likekjønnede og heterofile par. Liturgien har skapt mye uro i Norges største kirkesamfunn.  Foto: 

Flukten fra Den norske kirke fortsetter

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.