SÅRBAR: Jan Bygstad mener manglende bibelkunnskap har alvorlige følger for kristenlivet, i form av overfladiskhet og åndelig forvirring. – En blir sårbar for nye lærdommer ved at en ikke har kunnskap til å skjelne mellom hva som er sant og falskt, sier presten.  Foto: Birgit Opheim

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

Var helt ukjent med unådde folkegrupper

STEVNESOMMER

Da Egil Gammelsæter hørte at det fantes folk som ikke kjente til evangeliet fikk han et kall til å involvere seg i arbeidet til Ethnos360. Nå har den tidligere misjonæren vært med på stevnet i to tiår.

Har forsket på profeti-import

impulser

Norsk kristenhet påvirkes av amerikansk karismatikk. – Ta menigheten med 
i prosessen, sier mastergradstudent som har studert fenomenet.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).