Hver dag er det mye arbeid som skal gjøres på Bet Norvegia, blant annet vasking, tørking og rulling av sengeklær.  Foto: Ingjerd Våge

De jobber gratis i Israel

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?