Hver dag er det mye arbeid som skal gjøres på Bet Norvegia, blant annet vasking, tørking og rulling av sengeklær.  Foto: Ingjerd Våge

De jobber gratis i Israel

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).