LAVIK: Fra 30-tallet og til utpå 50-tallet ble både KrF og Dagen ledet av en Lavik fra Hordaland. Men KrFs Nils Lavik (bildet) og Dagens Johannes Lavik var ikke i nær slekt med hverandre.  Foto: Stortingets arkiv

Dagen skiftet syn på KrF

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.