LAVIK: Fra 30-tallet og til utpå 50-tallet ble både KrF og Dagen ledet av en Lavik fra Hordaland. Men KrFs Nils Lavik (bildet) og Dagens Johannes Lavik var ikke i nær slekt med hverandre.  Foto: Stortingets arkiv

Dagen skiftet syn på KrF

Tre mødre hedres

HEDRES

Mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har kjempet for trisomi-barns likebehandling. Derfor tildeles de Livsvernprisen 2018.

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).