Regjeringen vil kjøpe fire nye ubåter til 41,4 milliarder kroner

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?