VEKST: Ifølge Pew Research vil det være 36 millioner muslimer i Europa i 2050 i tilfellet null innvandring, 58 millioner med medium migrasjon og 76 millioner ved høy migrasjon. Det amerikanske forskningssenteret presiserer at det har vært krevende å få tall fra de 28 landene i EU pluss Norge og Sveits som er alle regnet med i undersøkelsen.  Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Venter muslimsk vekst i Europa

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?