VEKST: Ifølge Pew Research vil det være 36 millioner muslimer i Europa i 2050 i tilfellet null innvandring, 58 millioner med medium migrasjon og 76 millioner ved høy migrasjon. Det amerikanske forskningssenteret presiserer at det har vært krevende å få tall fra de 28 landene i EU pluss Norge og Sveits som er alle regnet med i undersøkelsen.  Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Venter muslimsk vekst i Europa

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).