VEKST: Ifølge Pew Research vil det være 36 millioner muslimer i Europa i 2050 i tilfellet null innvandring, 58 millioner med medium migrasjon og 76 millioner ved høy migrasjon. Det amerikanske forskningssenteret presiserer at det har vært krevende å få tall fra de 28 landene i EU pluss Norge og Sveits som er alle regnet med i undersøkelsen.  Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Venter muslimsk vekst i Europa

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.