DYSTERT: Det koster å tro på Jesus i store deler av verden. I de mest mørkerøde landene er det hardest kristenforfølgelse.  Foto: Kart: Åpne dører

Stadig mer forfølgelse av kristne

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

nyheter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.