BISTAND: Tre personer som alle er dypt engasjert i norsk bistandspolitikk debatterte om den har noen effekt. Fra venstre Svein Dale, tidligere fagdirektør i UD, Hilde Frafjord Johnson, tidligere bistandsminister, og Nikolai Astrup, utviklingsminister.  Foto: Tor Weibye

«Langsiktig bistand har ikke virket»

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).