Helsepolitisk talsperson for Sp, Kjersti Toppe, har lagt fram forslag i Stortinget for å løse fastlegekrisen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Opposisjonen krever strakstiltak for å løse fastlegekrise

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.