FORRETTENDE PREST: Hege Elisabeth Heia-Gideonsen er Norges første spirituelle prest, ordinert i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. I februar skal hun forrette i sin første vielse. – Det er ekteskap mellom en katolikk og en buddhist og er et bilde på hvordan jeg liker at religiøse mellommenneskelige relasjoner skal være, sier hun.  Foto: Anders Ryen Eidem

Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)