FORRETTENDE PREST: Hege Elisabeth Heia-Gideonsen er Norges første spirituelle prest, ordinert i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. I februar skal hun forrette i sin første vielse. – Det er ekteskap mellom en katolikk og en buddhist og er et bilde på hvordan jeg liker at religiøse mellommenneskelige relasjoner skal være, sier hun.  Foto: Anders Ryen Eidem

Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden

Tre mødre hedres

HEDRES

Mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har kjempet for trisomi-barns likebehandling. Derfor tildeles de Livsvernprisen 2018.

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).