JESUS: Det viktigste spørsmålet er uansett ikke om medlemstallet i Stavanger bispedømme blir opprettholdt, det sentrale er bekjennelsen av Jesu navn, sier Ivar Braut. På søndag blir han biskop i Stavanger.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Vekkelsesbiskopen

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.