JESUS: Det viktigste spørsmålet er uansett ikke om medlemstallet i Stavanger bispedømme blir opprettholdt, det sentrale er bekjennelsen av Jesu navn, sier Ivar Braut. På søndag blir han biskop i Stavanger.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Vekkelsesbiskopen

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.