EKSENTRISK: Netta Barzilais særegne stil har skapt mye oppmerksomhet.  Foto: Eurovision

Israelsk Grand Prix-sang får arabisk støtte

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.