TUNG TID: Ikke alle ser frem til ferie, sol og fellesskap. For mange er ferieukene en vanskelig tid å komme seg gjennom. Leif Jarle Theis, daglig leder for Kirkens SOS i Norge, utfordrer oss alle til å se oss rundt om det er noen i vår familie eller vennekrets som trenger oppmerksomhet i ferietiden.

Mange får det vanskelig når Norge «stenger»

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).