TUNG TID: Ikke alle ser frem til ferie, sol og fellesskap. For mange er ferieukene en vanskelig tid å komme seg gjennom. Leif Jarle Theis, daglig leder for Kirkens SOS i Norge, utfordrer oss alle til å se oss rundt om det er noen i vår familie eller vennekrets som trenger oppmerksomhet i ferietiden.

Mange får det vanskelig når Norge «stenger»

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?