Om Senterpartiet får viljen sin blir det trolig færre nye Teslaer på norske veier i årene som kommer.

Senterpartiet vil kutte Tesla-subsidier

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.