DEN NORSKE KIRKE: Antall medlemmer utgjør nå nær 71 prosent av landets befolkning. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Over hundre tusen har meldt seg ut av kirken de siste fire år

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.