JOBAR-SYNAGOGEN: Dette bildet ble tatt tilbake i 2000 før Jobar-synagogen ble ødelagt. Her viser den jødiske lederen Youssef Jajati en av Toraene beskyttet av en sølvkonteiner som stammer tilbake til 718 år før kristus. Foto: NTB Scanpix/AP Photo/ Bassem Tellawi, File

Jødiske kulturminner forsvunnet fra synagoge

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)