PALESTINSK DAGMAMMA: Da Olav Gjertsen Ørum ikke fikk barnehageplass som barn, ble det til at en palestinsk venninne av familien ble dagmamma for ham. – For meg var dette det første møtet med arabisk språk og kultur, forteller han.  Foto: Silje Kimberlee Kulleseid

En papirbunke i et synagoge-kott ble hans kall

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.