Første gang: Den norske kirke i Nord-Hålogaland deltok for første gang i Pride i Tromsø. I sommer vedtok bispedømmerådet at man ikke skal vektlegge samlivsform ved ansettelser.  Foto: Arctic Pride Tromsø

Samliv er ikke lenger tema ved ansettelser

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.