RYDDIG: Ingen ting er avgjort og det foregår ikke noen avgjørelse på bakrommet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. – Alt skal være så ryddig og åpent som overhodet mulig.  Foto: Dagen arkiv

Reagerer på ansettelses-rykter

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.