TILLIT: – Et valg av biskop sikrer en bred tillit, tror leder i Presteforeningen, Martin Enstad.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Presteforeningen vil ha biskoper på åremål

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».