LEVERTE OPPROP: Jo Hedberg, daglig leder for Bønn for den norske kirke leverte et opprop mot ny vigselsliturgi ved Kirkens hus. 
  Foto: Lars Akerhaug

Leverte tusen underskrifter mot ny vigselsliturgi

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).