SEIER: Kirkemøtet i Trondheim vedtok 30. januar i 2017 en liturgi for likekjønnet vigsel. Bildet viser avstemningen med leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum og Jens-Petter, Kirkerådets direktør i forgrunnen.  Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Ett år siden innføring av likekjønnet vigselsliturgi

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.