Bispekandidater, fra venstre: Merete Thomassen, Jan Otto Myrseth, Sølvi Kristin Lewin, Ragnhild Jepsen og Kjetil Haga. Foto: Den norske kirke

En av dem kan bli biskop i Tunsberg

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)