Bispekandidater, fra venstre: Merete Thomassen, Jan Otto Myrseth, Sølvi Kristin Lewin, Ragnhild Jepsen og Kjetil Haga. Foto: Den norske kirke

En av dem kan bli biskop i Tunsberg

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.

Velsignelsens vei

Bokanmeldelse

Det er trosstyrkende å lese og høre om at Gud gjør mennesker friske, men jeg opplever at det fokuseres i all for sterk grad på dette i omtalen av Guds velsignelse.

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.