GJØR INNTRYKK: At så mange forteller rystende og sterke historier, gjør inntrykk. Det var kanskje flere enn vi trodde, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.  Foto: Rolf Støen/Scanpix

Sinne og takknemlighet etter beklagelse

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.