KONKURRANSE: Slik så Vårt Lands første førsteside ut da avisen så dagens lys i 31. august 1945. Dermed tapte redaktør Johannes Lavik den kampen han hadde ført for at Dagen skulle være landets eneste kristne dagsavis.  Foto: Arkiv

Ønsket ikke kristen konkurrent til Dagen

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.