KONKURRANSE: Slik så Vårt Lands første førsteside ut da avisen så dagens lys i 31. august 1945. Dermed tapte redaktør Johannes Lavik den kampen han hadde ført for at Dagen skulle være landets eneste kristne dagsavis.  Foto: Arkiv

Ønsket ikke kristen konkurrent til Dagen

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).