TRADISJON I NORD: Hjemmedåp har vært mer vanlig og foregår fortsatt i Nord-Norge. – En tradisjon jeg vil anbefale på det varmeste, sier kirkemøtemedlem fra Nord-Hålogaland. Foto: KPK

Slår et slag for hjemmedåp

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.