SAGRUSTEN REAGERER: Leksikon-artikkel i Store norske leksikon hevdet at kunnskap om Jesus ikke var pålitelig. Foto: Andrea Øien Sæverud

Stusser på leksikal 
omtale av Jesus

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.