STENGES: Blå Kors Behandlingssenter Loland havnet i en behandlingskø i HELFO for å få søknaden godkjent for videre drift og må stenge dørene i sommer. Foto: Blå Kors, Bogestadklinikken

Blå Kors må sommerstenge rusbehandlingsklinikk

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)