OMSKJÆRING: Jenter utgjør 52 prosent av befolkningen i Etiopia. Rundt 65 prosent blir omskåret, ofte med mødrenes velsignelse. Kvinnene på bildet har ingen direkte tilknytning til saken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mødre spiller en nøkkelrolle i kampen mot omskjæring

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).