OMSKJÆRING: Jenter utgjør 52 prosent av befolkningen i Etiopia. Rundt 65 prosent blir omskåret, ofte med mødrenes velsignelse. Kvinnene på bildet har ingen direkte tilknytning til saken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mødre spiller en nøkkelrolle i kampen mot omskjæring

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.