OMSKJÆRING: Jenter utgjør 52 prosent av befolkningen i Etiopia. Rundt 65 prosent blir omskåret, ofte med mødrenes velsignelse. Kvinnene på bildet har ingen direkte tilknytning til saken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mødre spiller en nøkkelrolle i kampen mot omskjæring

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?