ISRAEL: Biskop Ole Christian Kvarme kan ikke se vekk fra løftene Gud gir til Israel i Det nye testamentet. Her sammen med Helga Haugland Byfuglien og Solveig Fiske. Arkivbilde.  Foto: Johannes Reindal

Kvarme knytter landløftene til Israels folk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)