STØRSTE BESTILLING: Generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen (t.v) tror bibel-bestillingen er den største bibelbestillingen som er gjort av en enkeltaktør noen sinne. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Har bestilt fire konteinere med bibler

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.