STØRSTE BESTILLING: Generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen (t.v) tror bibel-bestillingen er den største bibelbestillingen som er gjort av en enkeltaktør noen sinne. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Har bestilt fire konteinere med bibler

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.