TAR OPP FAG: Mona Kristina Husebye (t.h.) og Mahima Vindenes (t.v.) har begge måtte sette livet på vent ettersom de mangler karakterene til å komme inn på studiene de ønsker. Tilleggspoeng for bibelskole kunne endret dette.
 Foto: Simon Eidesvik

De håper på ja til bibelskole-poeng

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.