LESER HØYT: Kevin Andre Midttveit Haugland leser de siste versene i Det nye testamentet foran 29 elever, som var samlet til en avslutning på leseaksjonen.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

De har lest gjennom hele Det nye testamentet

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.