ASKETEN: For å beskytte identiteten sin tok Ratan Kumar Samadder pennenavnet «Sannyasi» som er en hinduistisk asket som har gjennomført sin egen begravelse.  Foto: Simon Eidesvik

Betalte ytringsfrihetens pris

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.