ASKETEN: For å beskytte identiteten sin tok Ratan Kumar Samadder pennenavnet «Sannyasi» som er en hinduistisk asket som har gjennomført sin egen begravelse.  Foto: Simon Eidesvik

Betalte ytringsfrihetens pris

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.