BESKYLDNINGER: Jan Hanvold skriver på nytt om «Judaser» i egne rekker.  Foto: Stein Gudvangen

Hanvold skriver igjen om «Judaser» i egne rekker

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)