FILTRERE: Som sjelesørger har Arne Tord Sveinall møtt mange «brente barn». Han viser til at barn ikke har samme evne som voksne til å filtrere mellom sunt og usunt.
  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Barn trenger å høre om en kjærlig Gud

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).