STORM: Det blåser rundt Oslo katolske bispedømme. På bildet St. Olav katolske domkirke.  Foto: Stein Gudvangen

Oslo katolske bispedømme får sterk kritikk etter ansettelse

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?