F.v. Kari Anne Jønnes fra Oppland Høyre og stortingsrepresentant Tone W. Trøen er mot eggdonasjon.  Foto: Silje Rognsvåg

De håper Høyre utsetter eggdonasjon-vedtak

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.