samling: I forrige uke ankom samlingen Kristiansand Frikirke, og en egen «bibelgruppe» er nå etablert for å ta seg av Norges nest største bibelsamling.  Foto: Privat

Fikk unik bibelsamling i gave

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.