OPEN FOR TOLKING: Teologiprofessor ved VID Knut Holter meiner ein skal vere forsiktig ved å sette to strekar under svaret når ein les bibelen. Foto. Andrea Øien Sæverud  Foto: Andrea Øien Sæverud

Han leitar etter bibel-brillene dine

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.