FORUM KINO: Det står for tiden stillaser oppetter veggene på det ærverdige kinobygget. Ifølge huseierne skal alt være klart til mai neste år.  Foto: Klaus Gustafsson

Kampen om Forum

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).