– Gjennomføringen av slike tester innebærer et uforholdsmessig inngrep i asylsøkerens privatliv, heter det i EU-domstolens kjennelse. Illustrasjonsbilde.

EU-land får ikke gjennomføre homo-tester av asylsøkere

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.